Bloeddonatie

Het is zo dat volgens de Wet van 15 februari 2016, van kracht sinds 1 april (cfr. publicatie in het Staatsblad), een patiënt met haemochromatose in aanmerking kan komen voor bloeddonatie indien hij/zij zich in de onderhoudsfase bevindt, maar de uitvoeringsbesluiten van deze wet ontbreken nog m.b.t. de juiste voorwaarden en parameters van deze onderhoudsfase (art. 4) die door een arts zal moeten worden geattesteerd en gestaafd met een recent labo. Tot deze wet volledig rond is mogen wij HH patiënten helaas nog niet aanvaarden als bloedgever als er aderlatingen nodig (geweest) zijn. Zodra er meer informatie hieromtrent is, zullen we u op hoogte brengen wanneer en onder welke voorwaarden u zich mag aanmelden als bloedgever. Een patiënt met HH zal sowieso zoals elke donor ook moeten voldoen aan de bepalingen van de richtlijn donorselectie, maar zal wel 5x i.pv. 4x per jaar bloed mogen geven (met telkens minstens 2 maand tussen).

Artikels verschenen over dit onderwerp:

Maggie De Block wijzigt de voorwaarden voor bloeddonatie (www.deblock.belgium.be)

Patiënten met erfelijke vorm van ijzerstapelingsziekte kunnen voortaan bloed geven (www.rodekruis.be)

Hemochromatosepatiënten kunnen voortaan bloed doneren (www.n-va.be)

De wet in het staatsblad:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016021528