Lid worden

Lid worden kan door overschrijving van €15 (jaarlijkse bijdrage) op 738-0351511-05

IBAN BE96 7380 3515 1105
BIC/SWIFT KREDBEBB

Gelieve ook uw naam, voornaam en adresgegevens te vermelden.

Belangrijk! Wanneer u het geld heeft overgeschreven, stuur dan een mailtje naar info.hvv@gmail.com om ons hiervan op de hoogte te brengen.

Als lid ontvangt u elk jaar een uitnodiging voor de nieuwe contactdag.
U zal ook worden uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering.