Verspreiding haemochromatose patiënten

Haemochromatose is een genetische aandoening met een verspreiding van patiënten wereldwijd zoals u hier kan zien: https://www.diseasemaps.org/hereditary-haemochromatosis/. Voor België zijn er momenteel 3 personen die hebben aangegeven haemochromatose type 1 te hebben. Indien u wenst, kan u zichzelf hier ook registreren! Het is niet nodig uw volledige naam op te geven.

Algemene leden vergadering – 18 februari 2017

Jaarlijks organiseert de Haemochromatose Vereniging Vlaanderen een Algemene Leden Vergadering, toegankelijk voor elk lid. Tijdens deze vergadering komen volgende topics aan bod: werkingsverslag werkjaar 2016, financieel verslag, decharge en aanstelling van bestuursleden, … Als lid van de vereniging is het belangrijk dat u hierbij aanwezig bent, enerzijds om uw stem uit te brengen en anderzijds

Meer lezen

Uitnodiging minisymposium “Nieuwe behandelingen voor ijzerstapelingsziekte” op 8 december

Mini Symposium - 8 december

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelvormen voor patiënten met de erfelijke vorm van ijzerstapeling. Op 8 december zal Eva Rombout-Sestrienkova haar proefschrift verdedigen met als thema: erythrocytaferese in de behandeling van hereditaire haemochromatose. Voor meer uitleg en het volledige programma, neem een kijkje in onze agenda!

Artikel sleutelinterventies

Haemochromatose - artikel 8

Een samenwerking tussen 15 Vlaamse experts, afkomstig uit zes ziekenhuizen (universitair en perifeer), eerstelijnszorg en twee universiteiten resulteerde in de ontwikkeling van 15 sleutelinterventies. Deze 15 sleutelinterventies zorgen voor het meetbaar maken, aanpassen en verbeteren van de kwaliteit van zorg, geleverd aan patiënten met haemochromatose, zowel binnen de ziekenhuissetting als in eerstelijns. Indien u meer

Meer lezen