Verspreiding haemochromatose patiënten

Haemochromatose is een genetische aandoening met een verspreiding van patiënten wereldwijd zoals u hier kan zien: https://www.diseasemaps.org/hereditary-haemochromatosis/. Voor België zijn er momenteel 3 personen die hebben aangegeven...

Algemene leden vergadering – 18 februari 2017

Jaarlijks organiseert de Haemochromatose Vereniging Vlaanderen een Algemene Leden Vergadering, toegankelijk voor elk lid. Tijdens deze vergadering komen volgende topics aan bod: werkingsverslag werkjaar 2016, financieel verslag, decharge en aanstelling van bestuursleden, ...
Als lid van de...

Haemochromatose - artikel 8

Artikel sleutelinterventies

Een samenwerking tussen 15 Vlaamse experts, afkomstig uit zes ziekenhuizen (universitair en perifeer), eerstelijnszorg en twee universiteiten resulteerde in de ontwikkeling van 15 sleutelinterventies. Deze 15 sleutelinterventies zorgen voor het meetbaar maken, aanpassen en verbeteren van de...