Statuten

Op 18 april 2012 werd de Haemochromatosevereniging Vlaanderen ingeschreven in het Belgisch Staatsblad als Vereniging zonder Winstoogmerk, vzw. De statuten zijn terug te vinden in het Belgisch Staatsblad onder ondernemingsnummer 0845.330.155.