Verklarende Woordenlijst

AderlatenHet geven van bloed
Artrose Slijtage van het gewricht
Cirrose Ernstige verlittekening van de lever
Diabetes mellitus type 2 Suikerziekte
Erythrocytaferese Verwijdering van rode bloedlichaampjes uit het lichaam
Ferritine Eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer bij de opslag in de lever en het beenmerg
Hemochromatose Een alternatieve schrijfwijze voor “haemochromatose”
Hereditaire haemochromatose Erfelijke ijzerstapelingsziekte
Heterozygoot Overerving van een defect gen van één van de ouders
Homozygoot Overerving van een defect gen van beide ouders
Hypofyse Hersenaanhangsel
Hypothyroïdie Verminderde werking van de schildklier
Secundaire haemochromatose Ijzerstapeling door een niet-erfelijke oorzaak
Transferrine Transporteiwit voor ijzer
Transferrinesaturatie Mate waarin het transferrine verzadigd is met ijzer